Gyakran Ismételt Kérdések

Mely ingatlanok érintettek a kerékpárút kivitelezési munkálatok kapcsán?

A kerékpárút kivitelezési munkálatai magáningatlant nem érintenek, a beruházás kizárólag közterületen valósul meg. Az ingatlanok autóval megközelíthetősége azonban nem megszokott rend szerint zajlik majd a kivitelezési munkálatok során.

Mennyibe kerülnek a kerékpárút kivitelezési munkálatai?
A Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása tárgyú projekt 100%-ban európai uniós támogatású projekt. A kivitelezés nettó összege: 163 582 100 Ft.
Miért van szükség a Nyugati városrészi kerékpárút projekt megvalósítására?
A közlekedésbiztonság fejlesztésével kerékpáros barát város, városrész kerül kialakításra. A PTE Általános Orvostudományi Kar épülete és a Nyugati városrész között a kerékpáros létesítmény építésének köszönhetően javulni fog az Orfűi kerékpárút megközelítése.
A kerékpárút építésével és kijelölésével növekszik a kerékpárral közlekedők komfortérzete, csökkennek a felesleges kerülőutak a kerékpárral közlekedők számára. A kerékpárút több éves problémát old meg azzal, hogy kerékpárral is elérhetővé válik a város nyugati része, kiépítésével az egyetemi városrész és az uránvárosi egyetemi részek összeköttetésbe kerülnek.
Fognak-e fákat kivágni a munkálatok során?

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról előírja, hogy Pécs közigazgatási területén álló egészséges fás szárú növényt építési tevékenységgel összefüggésben, valamint 40 évnél idősebb, vagy 80 cm törzskörméretnél nagyobb méretű fákat kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és jogerős fakivágási engedély birtokában, adott rendelet által előírt pótlási kötelezettség mellett szabad.
A fakivágással érintett terület közterület (2584/1, 3203, 3204 HRSZ). A fás szárú növények paramétereit a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai kertészeti szakvéleményben rögzítették.
A fákat építési, területfejlesztési okok miatt szükséges kivágni: a Szigeti úton 11 db japánakácot (Sophora japonica) és 2 db Liland hamisciprust (Cupressocyparis leylandii).
A fapótlásások a fent említett helyrajzi számokon a terepszint alatt húzódó infrastruktúraelemek védőtávolsága miatt nem lehetségesek. A hatóság a fák pótlási kötelezettségét a Béke parkban írta elő.

Meddig tartanak a kerékpárút kivitelezési munkálatai?
Amennyiben az időjárás nem borítja fel az előzetes kiviteli terveket, a kerékpárút fizikai megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre, amely után megkezdhető a műszaki átadás-átvételi eljárás.
Mikortól vehetik birtokba a kerékpárosok a Nyugati városrészi kerékpárutat?
A kivitelezés fizikai befejezését követően a hatósági engedélyezést követően a kerékpárút forgalomba helyezése 2021 őszén várható.
A kivitelezés során konkrétan hol történik vízműrekonstrukció?

A Szigeti úton a Tüzér utca és a Faludi Ferenc utca között a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. víziközműrekonstrukciót végez a Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása projekttel párhuzamosan.

Milyen ütemezéssel zajlik majd a vízvezeték-korszerűsítés?
  1. Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közötti szakasz (március – április)
  2. Gyümölcs utca – Lugos utca közötti szakasz (április – június)
  3. Lugos utca – Tüzér utca közötti szakasz (június – augusztus)
Melyik irányból indul a vízvezeték korszerűsítés?

A csőcsere a Faludi Ferenc utca felől halad a Tüzér utca irányába. A Gyümölcs utcáig tartó első ütemben az ellátóvezeték korszerűsítését a TETTYE FORRÁSHÁZ egyszerre két csapattal végzi.

Miért van szükség az ivóvíz hálózat korszerűsítésére?

A fejlesztéssel érintett területen az út alatt 90 éves, rossz állapotú vízvezeték található. Emellett a Szigeti út az elmúlt években társasházakkal bővült, megnövekedett a vízfogyasztása is. Ezért az utcát jobban szolgáló, nagyobb átmérőjű, korszerű vezetéket kap a környék.

A kivitelezéssel párhuzamosan előreláthatóan lesznek útlezárások?

A víziközmű korszerűsítés kivitelezése teljes útzár mellett zajlik az adott szakaszokon, a lezárással érintett ingatlanok megközelítése (ki- és behajtás) az ott lakóknak, az üzlettulajdonosoknak, valamint célforgalom részére a be- és kijutás, az áruszállítás lehetősége egyaránt biztosított lesz.

Lesz-e vízhiány?

A munkálat elején a szakemberek kiépítenek egy átmeneti vízhálózatot, ami a kivitelezés végéig folyamatosan biztosítja az ivóvizet. Ekkor lehet tervezett vízhiányra, nyomásesésre, vízzavarosodásra számítani, illetve amikor az elkészült új fővezetékre átkötik az épületeket. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. három nappal a szolgáltatás-kiesés előtt szórólapon, vagy plakáton tájékoztatja az adott ütemekben érintett felhasználókat.

Szükség esetén biztosítják a lezárt területre a mentők, a tűzoltók, a rendőrség bejutását?
Igen, a mentők, a tűzoltók, a rendőrség számára rendkívüli esetben a bejárás természetesen biztosítva lesz.
Hogyan érinti a vízvezeték-korszerűsítés a lakókat?
A vízvezetékeket érintő munkálatok alatt ideiglenes vízellátó rendszerrel, repülővezetékkel biztosítják az ivóvíz-szolgáltatást, a környéken lakók csak időszakos nyomásesésre, rövid ideig tartó vízhiányra számíthatnak, az érintett ügyfeleket szórólapon is értesíti a Szolgáltató.
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. arra törekszik, hogy a környéken élők hosszú távú érdekeit szolgáló munkálatok a lehető legkisebb mértékben, a legrövidebb ideig zavarják a mindennapokat.
Változik-e a hulladékszállítás rendje a kivitelezési munkálatok miatt?

A hulladékelszállítás rendje nem változik.

Érintik-e a kivitelezési munkálatok helyi autóbuszok menetrendjét?

Igen, a Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása tárgyú projekthez kapcsolódóan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ivóvíz-hálózati rekonstrukciós munkálatokat végez a Szigeti úton a Tüzér utca és a Faludi Ferenc utca közötti szakaszon három ütemben. Ennek következtében az érintett – 25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y, 29-es jelzésű – autóbuszok terelőútvonalon közlekednek 2021. március 1-jétől várhatóan 2021. augusztus végéig, illetve a munkálatok befejezéséig.

Milyen terelőútvonalon közlekednek az érintett autóbuszjáratok Uránvárosból a Belváros felé?
Az érintett autóbuszjáratok: 25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y, 29 Uránváros autóbusz-állomás után az autóbuszok a Nendtvich Andor út – Tüzér utca útvonalon, majd az Egyetemváros megállótól az eredeti útvonalon közlekednek.
Maradnak ki megállók az érintett autóbuszjáratok terelőútvonalán Uránvárosból a Belváros felé?
Igen, Uránvárosból a Belváros felé kimaradó megálló: Szigeti út/Szántó Kovács J. utca és a Gyümölcs utca.
Lesznek-e ideiglenesen kijelölt terelőúti megállók Uránvárosból a Belváros felé?
Igen, terelőúton megálló: Nendtvich Andor út/Páfrány utca, Nendtvich Andor út/Ybl Miklós utca, Tüzér utca/ Nendtvich Andor út.
Milyen terelőútvonalon közlekednek az érintett autóbuszjáratok a Belvárosból Uránváros felé?

Az érintett autóbuszjáratok: 25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y
Egyetemváros megálló után az autóbuszok a Tüzér utca – Nendtvich Andor út – Uránváros autóbusz-állomás útvonalon közlekednek.

Maradnak ki megállók az érintett autóbuszjáratok terelőútvonalán a belvárosból Uránváros felé?
Igen, a belvárosból Uránváros felé kimaradó megálló: Gyümölcs utca és a Szigeti út/Szántó Kovács J. utca.
Lesznek-e ideiglenesen kijelölt terelőúti megállók a belvárosból Uránváros felé?
Igen, terelőúton megálló: Tüzér utca/ Nendtvich Andor út, Nendtvich Andor út/Ybl Miklós utca.
Milyen eredmények várhatóak a kivitelezések végén?

4,1 km új kerékpáros létesítmény készül, 900 méternyi új gerincvezeték, 362 méternyi bekötővezeték, 2 új tűzcsap (a Szigeti út – Gyümölcs utcai kereszteződésben és a Szigeti út 12-nél, az egyetem bejáratától 9 méterre).

Ajánlott-e a járványveszély idején biciklivel közlekedni?
Igen, nagyon is ajánlott. A mozgással csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, erősíthető az immunrendszer, és megőrizhető a mentális egészséged is.
Fokozott figyelemmel közlekedjünk!