Tájékoztató a Nyugati városrészi kerékpárút kivitelezési munkálatairól

Tájékoztatjuk a tisztelt pécsi lakókat, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004 Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása tárgyú projektjében kerékpáros létesítményfejlesztést végez Pécs nyugati városrészében 2021. március 1-jétől kezdődően. A kerékpárút több éves problémát old meg azzal, hogy kerékpárral is elérhetővé válik a város nyugati része, kiépítésével az egyetemi városrész és az uránvárosi egyetemi részek összeköttetésbe kerülnek. A leendő létesítmény kerékpáros kapcsolatot teremt a Nyugati városrész és a Belváros városrészek között, illetve a Nyugati kerékpárútnak köszönhetően javulni fog az Orfűi kerékpárút megközelítése.

Tervezett munkálatok:

  1. szakasz: A „TOP-6.4.1-16-Kelet-Nyugat közösségi közlekedési tengely” fejlesztése végpontjához közvetlenül csatlakozva a PTE ÁOK és a Szántó Kovács János utca között a Szigeti út déli oldalán irányhelyes gyalog- és kerékpárút létesül a meglévő járda szélesítésével, a Szigeti út északi oldalán irányhelyes kerékpáros nyom létesül. A kerékpárutat déli oldalról keresztező utcáknál egyedi csomópontok kerülnek kialításra – ezeken a szakaszokon az útpályára kivezetett kerékpársávban történik az átvezetés.
  2. szakasz: A Szántó Kovács János utca és a Magyarürögi úti csomópontok között irányhelyes kerékpársáv kerül felfestésre mindkét oldalon. A kialakítás miatt a Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont előtti gyalogátkelő elbontásra és kiszélesítésre kerül.
  3. szakasz: A Magyarürögi csomópontban a kerékpáros létesítmény felvezetésre kerül a meglévő járdákra, így létesítve biztonságos csomóponti kapcsolatot az Orfűi kerékpárút irányába, illetve Rácváros és Patacs irányába közlekedők számára.
  4. szakasz: A Magyarürögi utat követően kerékpáros nyom készül egészen az Korsó utcai csomópontig (IVECO kereskedésig), amely folytatódik Patacs városrész 3 db csatlakozó utcájában: a Fő utcában, a Vöröskő utcában és a Korsó utcában.

A projektben 4,1 km új kerékpáros létesítmény készül.

Víziközmű-korszerűsítés

A Nyugati városrészi kerékpárút építéséhez kapcsolódóan március 1-jén a vízhálózat korszerűsítése is elkezdődik a Szigeti úton: a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a városi projekttel összhangban kicseréli az út alatt futó 90 éves, rossz állapotú ivóvízvezetéket.

A Szigeti út Faludi Ferenc utca – Tüzér utca közötti szakaszán újul meg a hálózat 3 ütemben. A nettó 160 millió forint értékű tervezett rekonstrukcióban összesen 900 méternyi új gerincvezeték, 362 méternyi bekötővezeték kerül a földbe 2021 őszéig – hosszú időre garantálva ezzel a környéken élők stabil, kiegyensúlyozott ellátását, és gazdagítva Pécs víziközmű-vagyonát.

Ennek első üteme kezdődik most: a Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közötti ellátóvezeték korszerűsítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. egyszerre két csapattal végzi, a vezetékcsere a Faludi Ferenc utcából indulva halad a Gyümölcs utca irányába. Nemcsak új, de az – elmúlt években társasházakkal bővült, megnövekedett vízfogyasztású – utcát jobban szolgáló, nagyobb átmérőjű vezetéket kap a környék; a szakemberek emellett 34 bekötést cserélnek és két új tűzcsap is létesül.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. arra törekszik, hogy a környéken élők hosszú távú érdekeit szolgáló munkálatok a lehető legkisebb mértékben, a legrövidebb ideig zavarják a mindennapokat. Az előkészített felújítást a „Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása” TOP-os városi projekttel egyszerre, folyamatos üzemeltetés mellett végzik el az ivóvízhálózaton.

A víziközmű korszerűsítés tervezett ütemezése

  1. Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közötti szakasz (március – április)
  2. Gyümölcs utca – Lugos utca közötti szakasz (április – június)
  3. Lugos utca – Tüzér utca közötti szakasz (június – augusztus) 

Közlekedés

 A víziközmű korszerűsítés kivitelezése teljes útzár mellett zajlik az adott szakaszokon, a lezárással érintett ingatlanok megközelítése (ki- és behajtás) az ott lakóknak, az üzlettulajdonosoknak, valamint célforgalom részére a be- és kijutás, az áruszállítás lehetősége egyaránt biztosított lesz.

A teljes útzár ideje alatt lezárt területre a rendőrség, a mentők, a tűzoltók ki- és bejutása, illetve a közműszolgáltatók, hulladékszállítók közlekedése egyformán engedélyezett lesz.

Az érintett ingatlantulajdonosok, illetve az átmenő forgalom számára a gyalogos közlekedés feltételei biztosítottak lesznek, az érintett autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekednek.

Az útszakaszon érintett (25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y, 29) autóbuszok 2021. március 1-jétől várhatóan 2021. augusztus végéig, illetve a munkálatok befejezéséig terelőútvonalon közlekednek.

A terelőútvonal Uránvárosból a Belváros felé (25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y, 29): Uránváros autóbusz-állomás után az autóbuszok a Nendtvich Andor út – Tüzér utca útvonalon, majd az Egyetemváros megállótól az eredeti útvonalon közlekednek.

A terelőútvonal a Belvárosból Uránváros felé (25, 26, 27, 27Y, 28, 28Y): Egyetemváros megálló után az autóbuszok a Tüzér utca – Nendtvich Andor út – Uránváros autóbusz-állomás útvonalon közlekednek.

 Hogyan érintik a munkálatok a lakókat?

 A vízvezetékeket érintő munkálatok alatt ideiglenes vízellátó rendszerrel, repülővezetékkel biztosítják az ivóvíz-szolgáltatást, a környéken lakók csak időszakos nyomásesésre, rövid ideig tartó vízhiányra számíthatnak, az érintett ügyfeleket szórólapon is értesítik.

A hulladékelszállítás rendje nem változik.

 A fejlesztés során építési, területfejlesztési okok miatt 11 db japánakác és 2 db Liland hamisciprus kerül kivágásra. A növények paramétereit a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai kertészeti szakvéleményben rögzítették. A fák pótlásáról a Béke parkban gondoskodnak.

 

Kapcsolattartó a Kivitelező részéről:

Wolfbau Team Kft. 06-30-572-74-32

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Török Zoltán 06-30-363-38-29

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

hibabejelentés: 06-72-421-799; zöld szám: 06-80-811-111

További információk: nyugatikerekparut.pecs.hu

Pécs MJV Önkormányzata és a TETTYE FORRÁSHÁZ köszöni a lakók és a közlekedők türelmét, amellyel segítik a beruházások megvalósulását!

Fokozott figyelemmel közlekedjünk!