Vízvezetéket is cserélnek a Szigeti úton

A nyugati városrészi kerékpárút építéséhez kapcsolódóan március 1-jén a vízhálózat korszerűsítése is elkezdődik a Szigeti úton: a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a városi projekttel összhangban kicseréli az út alatt futó 90 éves, rossz állapotú vízvezetéket.

A Szigeti út Faludi Ferenc utcaTüzér utca közti szakaszán újul meg a hálózat, 3 ütemben. A 160 millió forint értékű tervezett rekonstrukcióban összesen 900 méternyi új gerincvezeték és 362 méternyi bekötővezeték kerül a földbe 2021 őszéig – hosszú időre garantálva ezzel a környéken élők stabil, kiegyensúlyozott ellátását, és gazdagítva Pécs víziközmű-vagyonát.

Ennek első üteme kezdődik most: a Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közti ellátóvezeték korszerűsítését a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. egyszerre két csapattal végzi, a csőcsere a Faludi Ferenc utcából indulva halad a Gyümölcs utca irányába. Nemcsak új, de az – elmúlt években társasházakkal bővült, megnövekedett vízfogyasztású – utcát jobban szolgáló, nagyobb átmérőjű vezetéket kap a környék; a szakemberek emellett 34 bekötést cserélnek és két új tűzcsap is létesül.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. arra törekszik, hogy a környéken élők hosszú távú érdekeit szolgáló munkálatok a lehető legkisebb mértékben, a legrövidebb ideig zavarják a mindennapokat. Az előkészített felújítást a „Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása” TOP-os városi projekttel egyszerre, folyamatos üzemeltetés mellett végzik el az ivóvízhálózaton.

A víziközmű korszerűsítés tervezett ütemezése

  1. Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közti szakasz (március – április)
  2. Gyümölcs utca – Lugos utca közti szakasz (április – június)
  3. Lugos utca – Tüzér utca közti szakasz (június – augusztus)

Közlekedés

A kivitelezés teljes útzár mellett zajlik az adott szakaszokon; a lezárással érintett ingatlanok megközelítése (ki- és behajtás) az ott lakóknak, az üzlettulajdonosoknak, valamint célforgalom részére a be- és kijutás, az áruszállítás lehetősége egyaránt biztosított lesz. Az érintett buszok terelőútvonalon járnak.

A projekt végén teljes szélességben aszfaltozzák az útszakaszt.

Hogyan érinti a vízvezeték-korszerűsítés a lakókat?

A vízvezetékeket érintő munkálatok alatt ideiglenes vízellátó rendszerrel, repülővezetékkel biztosítják az ivóvíz-szolgáltatást, a környéken lakók csak időszakos nyomásesésre, rövid ideig tartó vízhiányra számíthatnak, az érintett ügyfeleket előzetesen szórólapon is értesítik.

A hulladékelszállítás rendje nem változik. A lezárt szakaszon a lakók által kihelyezett konténereket a vállalkozó a BIOKOM Nkft.-vel egyeztetett területre viszi, majd a kiürített edényeket visszaszállítja az ingatlanra. A szolgáltató javasolja, hogy a lakók lássák el azonosítóval az edényeket.

A TETTYE FORRÁSHÁZ köszöni a lakók és a közlekedők türelmét, amellyel segítik a beruházások megvalósulását!